Vyhľadať
Close this search box.

Cenník výkonov

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a zdravotného stavu pacienta

APP*NPP**
1. Štúdium, škola, študentské brigády15€30€
2. Zamestnanie, práca, šport, vodičský preukaz, zdravotný preukaz25€35€
3. Pre osobné alebo atypické účely na žiadosť pacienca35€45€
4. Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz alebo extrémne športy35€45€
5. Komerčné poistenie30€45€

Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné aj iné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby, v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.
* APP – ceny pre pacientov, ktorí ABSOLVOVALI zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
** NPP – ceny pre pacientov, ktorí NEABSOLVOVALI zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch

Vyšetrenia / Zdravotné výkony

Ambulancia všeobecného lekára

Zoznámenie sa s lekárom
(konzultácia prístupu, filozofia centra a prehliadka priestorov s ukážkou vybavenia
Vyšetrenie CRP na počkanie
ak nehradí zdravotná poisťovňa / na vlastnú žiadosť pacienta
10€
Vyšetrenie 12-zvodovým EKG*15€
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie priamo v ambulancii*20€
24-hodinový monitoring krvného tlaku (Tlakový Holter)25€
Analýza moču – prístrojové vyšetrenie vzorky priamo na ambulancii10€
kovanie / aplikácia vakcíny / podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta alebo delegované iným lekárom)10€
Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov (mimo indikácie lekára alebo na vlastnú žiadosť pacienta)15€
Podanie 1 infúzie (bez kalkulácie liekov)11€
Aplikácia vysokodávkového VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5g v infúzii35€
Vyšetrenie indexu členok-rameno (ABI)*15€
Vyšetrenie zrážanlivosti krvi (INR)10€
Streptokoková infekcia / chrípka – vyšetrenie vzorky slín priamo na ambulancii25€
Aplikácia infúzie Neodolpasse 250ml (akútne bolestivé a zápalové stavy najmä chrbtice, po operáciách a pri reumatizme)25€
Akútne vyšetrenie (klient vedený u iného všeobecného lekára)40€
Konzultácia – (potrebujem aj názor iného lekára)40€
Akútne vyšetrenie v sobotu (po dohode)60€

* mimo zákonnej preventívnej prehliadky alebo na žiadosť pacienta

Vyšetrenia / Zdravotné výkony

Interná ambulancia a infúzny stacionár

Zoznámenie sa s lekárom (konzultácia prístupu, filozofia centra a prehliadka priestorov s ukážkou vybavenia)0€
Vstupné komplexné vyšetrenie internistom40€
Kontrolné vyšetrenie internistom30€
Predoperačné vyšetrenie internistom (operácia hradená poisťovňou)79€
Predoperačné vyšetrenie internistom (operácia nehradená poisťovňou, odbery v zákonnom rozsahu)110€
Vyšetrenie 12-zvodovým EKG15€
24-hodinový monitoring krvného tlaku (Tlakový Holter I)25€
48-hodinový monitoring krvného tlaku (Tlakový Holter II)45€
Analýza moču - prístrojové vyšetrenie vzorky priamo na ambulancii10€
Očkovanie / aplikácia vakcíny / podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta alebo delegované iným lekárom)10€
Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov (mimo indikácie lekára alebo na vlastnú žiadosť pacienta)15€
Podanie 1 infúzie (bez kalkulácie liekov)15€
Spirometria35€
Vyšetrenie indexu členok-rameno (ABI)15€
Vyšetrenie zrážanlivosti krvi (INR)10€
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín50€
Konzultácia – Second Opinon (potrebujem aj názor iného lekára)40€

* mimo zákonnej preventívnej prehliadky alebo na žiadosť pacienta