Vyhľadať
Close this search box.

Viete rozpoznať cievnu mozgovú príhodu?

Náhla cievna mozgová príhoda, známa aj ako mŕtvica, je závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k náhlemu prerušeniu dodávky krvi do mozgu.

Existujú dva hlavné typy cievnej mozgovej príhody: ischemická a hemoragická.

1. Ischemická cievna mozgová príhoda:

Je typ cievnej mozgovej príhody, ku ktorej dochádza, ak je tok krvi do určitej časti mozgu obmedzený alebo úplne prerušený. Znížený krvný prietok mozgom, vedie k nedostatočnej dodávke kyslíka a živín do buniek, čo môže spôsobiť závažné a nezvratné poškodenie mozgového tkaniva a s tým spojené funkčné poruchy.

Príčinou ischemickej cievnej mozgovej príhody je obvykle tvorba krvných zrazenín, ktoré blokujú krvný tok v mozgových cievach. Tieto zrazeniny (tromby) môžu vznikať na miestach aterosklerózy (tvorba tukových plakov v cievach), alebo môže dôjsť k uvoľneniu krvnej zrazeniny z inej časti tela a jej prenosu do mozgu (embólia).

Ischemická cievna mozgová príhoda má tendenciu postihovať starších ľudí a môže byť spojená s rizikovými faktormi ako sú vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, cukrovka, fajčenie a i.

2. Hemoragická cievna mozgová príhoda:

Je typ cievnej mozgovej príhody, ktorá vzniká v dôsledku prasknutia patologicky zmenenej tepny, čo zapríčiňuje rozsiahle krvácanie vo vnútri mozgu alebo v jeho okolí (tzv. subarachnoidálne krvácanie – krvácanie medzi mozgové obaly). Tento únik krvi môže spôsobiť poškodenie mozgového tkaniva, zvýšiť tlak v mozgu, čo môže mať za následok vážne zdravotné komplikácie.

Hlavné rizikové faktory hemoragickej cievnej mozgovej príhody zahŕňajú: 

  1. Vysoký krvný tlak – chronicky vysoký krvný tlak môže oslabiť steny krvných ciev a zvýšiť riziko ruptúry.
  2. Aneuryzma – je abnormálna výduť cievy spôsobená slabosťou jej steny. Keď krv prechádza cez oslabenú cievnu stenu, krvný tlak spôsobuje vydúvanie steny cievy smerom navonok ako balónik. Toto vydutie môže prasknúť a spôsobiť vnútorné krvácanie do mozgového tkaniva.
  3. Malformácia ciev – niektoré ďalšie formy anomálií cievnych štruktúr môžu zvýšiť riziko hemoragických cievnych mozgových príhod.

FAST je skratka pre rýchlu a jednoduchú metódu na identifikáciu príznakov cievnej mozgovej príhody. Táto skratka znamená:

Face (Tvár): Čiastočná paralýza (pokles ústneho kútika) alebo strata citlivosti polovice tváre môže byť jedným z príznakov cievnej mozgovej príhody. Požiadajte postihnutú osobu aby sa usmiala a sledujte zdvíhanie/symetriu ústnych kútikov.  

Arms (Ruky): Jedna končatina je slabá alebo má zmenenú citlivosť. Požiadajte postihnutú osobu, aby predpažila obe ruky. 

Speech (Reč): Reč je nezrozumiteľná alebo má postihnutá osoba nesúvislé vyjadrovanie. Požiadajte postihnutú osobu aby povedala svoje meno/adresu, prípadne zopakovala jednoduchú vetu. 

Time (Čas): Ak zaznamenáte akýkoľvek z týchto príznakov, ČAS je kľúčový. Okamžite zavolajte núdzovú linku 112/155 a požiadajte o okamžitú pomoc. 

Ďalšími možnými príznakmi môžu byť:

  • Strata citlivosti alebo ochrnutie jednej polovice tela
  • Problémy so zrakom
  • Ťažkosti s rovnováhou a koordináciou
  • Závraty
  • Strata vedomia
  • Zmätenosť
  • Náhla a silná bolesť hlavy

Každá sekunda sa počíta! Majte na pamäti, že rýchle rozpoznanie uvedených príznakov zvyšuje šance na úspešné zotavenie! Rýchly manažment pacienta v čo najkratšom časovom odstupe od prvých príznakov je kľúčový. Účinnosť liečby časom klesá, preto odborný zásah v prvých hodinách zvyšuje šance na prežitie a znižuje žávažnosť následkov po cievnej mozgovej príhode. 

Páčil sa vám článok