Vyhľadať
Close this search box.

Interná ambulancia

Zaslúžite si dostupnú starostlivosť s ľudským prístupom
Zaslúžite si dostupnú starostliovsť s ľudským prístupom.

Interná ambulancia

V našej ambulancii vnútorného lekárstva poskytujeme širokú škálu starostlivosti o dospelých pacientov s ochoreniami vnútorného systému – od špecializovaných diagnostických a liečebných výkonov až po dlhodobú a systematickú starostlivosť o chronicky chorých klientov. Naše pracovisko pravidelne organizuje vzdelávacie aktivity a preventívne workshopy pre našich klientov a pacientov, ale aj pre širokú verejnosť s cieľom predchádzať vzniku ochorení prípadne ich komplikácií. Ambulancia je z preventívnych dôvodov vybavená aj na intenzívnu starostlivosť o kriticky chorého pacienta, disponuje automatickým defibrilátorom a kompletným resuscitačným vybavením.

Interná ambulancia aktívne spolupracuje s pridruženým odbormi, a to najmä v oblasti neurológie, endokrinológie, kardiológie a gastroenterológie.

Liečebná a preventívna činnosť ambulancie

Komplexná diagnostika ochorenia

Vstupné vyšetrenie nového pacienta

Cenník

Cenník služieb poskytovaných ambulanciou vnútorného lekárstva pre dospelých

Náš tím

MUDr. Lucia Chudíková

lekár internej ambulancie

Precízna lekárka prvého kontaktu so zameraním na všeobecnú starostlivosť 
a ochorenia vnútorného systému so zmyslom pre humor a otvorenú komunikáciu s klientom.

Kristína Ivčičová, dipl. s.

sestra so špecializáciou

Skúsená sestra - špecialistka s neustále dobrou náladou a milým slovom pre každého. Svoju prax získala na viacerých akútnych pracoviskách a rovnako sa venuje aj starostlivosti o ťažko choré deti.

Bc. Petra Mareková

sestra

Milá a šikovná sestra, na ktorú sa môžte kedykoľvek spoľahnúť vďaka bohatým skúsenostiam. Pomôže pri starostlivosti o pacientov s akútnymi ťažkosťami, ale aj pri dlhodobej podpore nevyliečiteľne chorých seniorov.

Tlakový holter

Jednoduché a účinné ambulantné vyšetrenie vášho krvného tlaku. Toto nebolestivé vyšetrenie pomáha objektivizovať reálny a celodenný vývoj vášho krvného tlaku počas 24-hodinového monitorovania pri rozličných úkonoch.

Jednoduché a účinné ambulantné vyšetrenie vášho krvného tlaku. Toto nebolestivé vyšetrenie pomáha objektivizovať reálny a celodenný vývoj vášho krvného tlaku počas 24-hodinového monitorovania pri rozličných úkonoch.

Tlakový holter je vhodným doplnkovým vyšetrením pre pacientov s:

 • cukrovkou
 • po cievnej mozgovej príhode
 • točením hlavy alebo pri závratiach
 • bolesťou hlavy
 • dlhodobou únavou.

Galéria

Často kladené otázky

Využite možnosť jednodducho nájsť odpovede na vaše najčastejšie otázky. Ak ste odpoveď predsa len nenašli, napíšte nám a my vám radi odpovieme.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

EKG Holter

Moderný EKG Holter je neinvazívnym nástrojom, vďaka ktorému je možné zaznamenať a vyhodnotiť dlhodobý záznam o činnosti Vášho srdcového svalu, pričom vyhodnotenie spája počítačovú analýzu špičkového programu na diagnostiku arytmií s citom a skúsenosťami lekára – špecialistu, ktorý dá do kontextu všetko nevyhnutné. Vyšetrenie je nebolestivé. Prístroj je pripravený nepretržite sledovať činnosť Vášho srdcového svalu 24 alebo 48 hodín a umožňuje tak testovať jeho prácu pri najrozličnejších činnostiach počas dňa aj noci. EKG Holter je spoľahlivým nástrojom lekára pri včasnom zachytení arytmií a odchýliek srdcového rytmu, ktoré sa pri bežnej analýze rýchlym EKG nemusia prejaviť.

Galéria

Často kladené otázky

Využite možnosť jednodducho nájsť odpovede na vaše najčastejšie otázky. Ak ste odpoveď predsa len nenašli, napíšte nám a my vám radi odpovieme.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Spirometria

Potrebujete dôkladne preveriť zdravie Vašich pľúc a dýchacích ciest ? Spirometria je efektívne, nebolestivé a priekazné vyšetrenie, vďaka ktorému je možné posúdiť funkčný stav dýchacieho traktu pacienta. Spirometria je časovo nenáročné vyšetrenie, ktoré nevyžaduje špeciálnu prípravu pred jeho realizáciou. Spirometria má zásanú výpovednú hodnotu pri diagnostike väčšiny pľúcnych ochorení. Vyšetrením meriame a zisťujeme objemy vdychovaného aj vydychovaného vzduchu v závislosti na rýchlosti jeho prietoku v detekčnom mieste prístroja. Výsledkom vyšetrenia je množstov kriviek, ktoré posúdi na Internej ambulancii lekár – špecialista.

Galéria

Často kladené otázky

Využite možnosť jednodducho nájsť odpovede na vaše najčastejšie otázky. Ak ste odpoveď predsa len nenašli, napíšte nám a my vám radi odpovieme.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

EKG

Vyšetrenie EKG je neodmysliteľnou a integrálnou súčasťou preventívnych skríningov, ako aj každého precízneho vyšetrenia na internej ambulancii. EKG je 12-kanálové digitálne vyšetrenie so záznamom o činnosti Vášho srdcového svalu. Vďaka EKG prístrojom sme pripravení vyhodnotiť o aký typ srdcového rytmu sa u vás jedná, akú máte srdcovú frekvenciu, či je činnosť Vášho srdcového svalu pravidelná, detekujeme ním arytmie a odchýlky srdcového rytmu. Skúsený internista dokáže odhaliť aj známky preťaženia srdcového svalu a mnohé ďalšie komplikácie.

Galéria

Často kladené otázky

Využite možnosť jednodducho nájsť odpovede na vaše najčastejšie otázky. Ak ste odpoveď predsa len nenašli, napíšte nám a my vám radi odpovieme.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Interné predoperačné vyšetrenie

Interné predoperačné vyšetrenie je komplexné zhodnotenie zdravotného stavu, ktoré vykonáva lekár – špecialista (internista) za účelom zistenia prípadného ochorenia vnútorného prostredia pred operáciou.
 
Interné predoperačné vyšetrenie je nevyhnutnou súčasťou každej operácie v celkovej anestéze. Pri vyšetrení lekári používajú osvedčené vyšetrovacie postupy. Pohľad, pohmat, poklep a počúvanie. Na základe získaných informácií zvolí lekár ďalšie podrobné vyšetrenia, aby čo najlepšie stanovil diagnózu. Základom pre stanovenie presnej diagnózy je získanie informácií od samotného pacienta. Lekár sa najprv pri vyšetrení pýta najmä na zdravotný stav. Ďalej sa zaujíma o predchádzajúce ochorenia, úrazy, či operácie. Súčasťou rozhovoru je aj odobratie rodinnej anamnézy. Pri fyzikálnom vyšetrení lekár pomocou svojich zmyslov a jednoduchých lekárskych pomôcok vyšetrí orgány.
 
 • Pohľad – Pohľadom lekár posúdi celkový výzor pacienta, začervenania, opuchy, jazvy a iné.
 • Pohmat – Odhalí sa ním bolestivosť a napätie oblastí tela, pomôže odhadnúť veľkosť a polohu orgánov.
 • Poklep – Lekár vyšetruje vyšetrovanú oblasť prstami ruky tým, že poklepáva na určité časti tela – podľa zvuku zisťuje prítomnosť plynu, tekutiny, či pevného orgánu pod povrchom, hodnotí sa aj bolestivosť.
 • Počúvanie – Pomocou fonendoskopu lekár hodnotí zvuky dané srdcovou činnosťou, dýchaním.

K celkovému vyšetreniu internistom patrí aj meranie krvného tlaku a srdcovej frekvencie, EKG záznam a jeho vyhodnotenie a popis, odber žilovej krvi a moču na biochemickú analýzu.

Na laboratórne testy tím odoberá vzorky krvi a moču pre vyšetrenie v nasledovnom rozsahu:

 • krvný obraz + hemokoagulačné vyšetrenie
 • Krvná skupina a Rh faktor
 • Moč + sedimentácia
 • Sodík a Draslík v sére
 • Kreatinín v sére
 • Enzýmy: ALT, GMT HBsAg, BWR,
 • Protilátky: anti HCV, anti HIV
 
Nad 40 rokov je potrebné vykonať aj RTG hrudníka pre zhodnotenie stavu a veľkosti srdcového svalu, pľúc, klenutia bránice a pod.
 
Pred interným predoperačným vyšetrením nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Na odber krvi je však potrebné prísť nalačno.
Odber biologického materiálu aj interné predoperačné vyšetrenie zrealizujeme v rámci jednej návštevy nášho centra.